Cambodia International Film Festival

12E

12E ថ្នាក់១២ង RATING Viewer Discretion Advised By Lyda Leak Cambodia/2023/86 min   ដោយ ល័ក្ខ លីដា កម្ពុជា/២០២៣/៨៦ នាទី   Story In the year 2013, Adele Wilson, an NGO student, gave birth on her own and committed suicide in the 12E classroom immediately after. In 2022, Ravy, a new teacher in the area and Dy, a new […]

Deep Fear

Deep Fear ភាពភ័យខ្លាច RATING Viewer Discretion Advised By Grégory Beghin France, Belgium/2022/80 min ដោយ​ ហ្គ្រេហ្គោរី បេហ្គីនបារាំង, បែលហ្សិក/២០២២/៨០ នាទី Story Paris, the early 90s. Three students decide to celebrate their graduation with a visit to the Paris catacombs, where they discover the legendary 717 Bunker. Little do they know it’s not the only thing Nazi soldiers […]

It’s In The Wood

It’s In The Wood នៅក្នុងព្រៃ RATING Viewer Discretion Advised By Hideo Nakata Japan/2022/107 min ដោយ Hideo Nakata ជប៉ុន/២០២២/១០៧ នាទី Story Set in an actual forest said to be rife with supernatural phenomena, this next-gen horror film is based on witness accounts of people who saw “It” and the protagonists’ encounter with the mysterious “It”. រឿង […]

KFC

KFC RATING Viewer Discretion Advised By Lê Bình Giang Vietnam/2017/69 min ដោយ ឡេ ប៊ិញ ហ្សាំង វៀតណាម/២០១៧/៦៩នាទី Story Pure evil exists. It lives in Hanoi, in a small house that has been partly converted into an operating-theatre-cum-torture-chamber. Here, patients are cut up into bite-size pieces and posthumously raped by a cannibalistic doctor and his taciturn sidekick. […]

Missing

Missing បាត់ខ្លួន RATING Viewer Discretion Advised By Nicholas D. Johnson, Will Merrick United States/2023/111 min   ដោយ នីកូឡាស ឌី. ចនសិន, វីល មែរីក សហរដ្ឋអាមេរិក/២០២៣/១១១ នាទី Story After her mother goes missing, a young woman tries to find her from home, using tools available to her online. រឿង បន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនរបស់ម្តាយ ក្មេងស្រីម្នាក់បានព្យាយាមស្វែករកម្តាយដោយប្រើប្រាស់អ្វីដែលនាងមានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ។ Saturday 3rd: 8:30 PM at Major Aeon […]

Next Of Kin

Next Of Kin សាច់ញ្ញាតិ RATING Viewer Discretion Advised By Tony Williams Australia/1982/89 min ដោយ ថូនី វីលៀមស៍ អូស្ត្រាលី/១៩៨២/៨៩ នាទី   Story In a rest home for elderly people, a daughter reads her mother’s diary. Soon events that are mentioned in the mother’s diary begin to happen to the daughter. រឿង នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាមួយ, កូនស្រីម្នាក់អានសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ម្តាយគេ។ ក្រោយមក រឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុនោះក៏ចាប់ផ្តើមកើតឡើងមកលើកូនស្រីវិញម្តង។ Saturday 3rd: […]

Pulau, The Island

Pulau, The Island កោះភូឡោ RATING Viewer Discretion Advised By Eu Ho Malaysia/2023/111 min ដោយ អុីយូ ហូ ម៉ាឡេស៊ី/២០២៣/១១១ នាទី   Story The vacation of a group of youngsters turns into an endless horrifying nightmare after a lost bet, forcing them to spend a night on a deserted island. They accidentally break an old spell that was […]

Tainted Soul

Tainted Soul ព្រលឹងសោកសៅ RATING Viewer Discretion Advised By Ginanti Rona Tembang Asri Indonesia/2022/106 min ដោយ ជីណានទី រ៉ូណា ទែមបាង អាស្រ៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី/២០២២/១០៦ នាទី Story Rakka has the ability to communicate with the dead. He uses his abilities to stop an evil spirit filled with vengeance against his schoolmates and helps a beautiful ghost to restore his memories. […]

The Last Wave

The Last Wave រលកចុងក្រោយ RATING Viewer Discretion Advised By Peter Weir Australia/1977/106 min ដោយ ភីធើ វា អូស្ត្រាលី/១៩៧៧/១០៦ នាទី   Story A Sydney lawyer defends five Aboriginal People in a ritualized taboo murder and in the process learns disturbing things about himself and premonitions. រឿង មេធាវីនៅទីក្រុងសុីឌនីម្នាក់ការពារក្តីឱ្យជនជាតិដើមប្រាំនាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីសាសនាឃាតកម្មហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះ គេចាប់ផ្តើមដឹងអំពីរឿងចម្លែកៗរបស់ខ្លួននិងអំពីបុព្វហេតុដែលកើតឡើងក្នុងទីក្រុង។ Thursday 1st: 6 PM at Legend Premium Olympia Giant […]

First Documentaries Cambodia Lab Shorts

First Documentaries Cambodia Lab Shorts កម្រងភាពយន្តឯកសារដោយមិទ្ធិករភាពយន្ត«តោះថតឯកសារនៅកម្ពុជា» Cambodia/2021-2022/70 min កម្ពុជា/២០២១-២០២២/ ៧០នាទី Story A series of first documentaries produced in training workshops “Let’s Document Cambodia” by Sunflower Film Organization: Forest of Life by Trai Vorn / Our Forest, Our Resources by Veasna Nham / Kaeng’s Deer by Kosal Ol /Plants of Life  by Tang Klan & Keasey […]