Cambodia International Film Festival

Jedda the Uncivilized by Charles Chauvel

Jedda

RATING

Story

Jedda was adopted at birth by a childless white couple. Now a young woman, Jedda is loved by Joe, a station worker who wants to marry her. But Jedda is caught between two cultures. Jedda’s life changes when she meets Marbuk, a traditional aboriginal man who wants to take Jedda away from her home and away from Joe. 

ជែតដា ត្រូវ​បាន​ប្ដីប្រពន្ធ​ស្បែក​សគ្មានកូន​ យក​ទៅចិញ្ចឹម​តាំងពីកើត​។ នៅពេលជែតដាធំពេញវ័យ ចូដែល​ជាអ្នក​ធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ប្រេងមួយ ចង់រៀបការជាមួយនាង។ ប៉ុន្តែជែតដា​មានបញ្ហានឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯង ហើយ​មាន​អារម្មណ៍ជាប់គាំងនៅក្នុងវប្បធម៌ពីរ។ ជីវិតរបស់ជែតដាផ្លាស់ប្ដូរ​នៅពេលនាង​បាន​ជួប​នឹង​ម៉ាកប៊ុក ដែលជាបុរសជនជាតិដើមភាគតិច ប្រកាន់ប្រពៃណីម្នាក់។ គេចង់យកជែតដា​ចេញឆ្ងាយពីផ្ទះ​ និងពីចូ។